Phương thức thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp hoặc tại nhà
(Áp dụng trong nội thành Hà Nội)

 2. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Tên TK: Nguyễn Minh Đạo
Số TK: 1860983175379
Tại : Ngân hàng VPBank – Chi nhánh Hà Nội

Tên TK: Nguyễn Minh Đạo
Số TK: 01284066001
Tại : Ngân hàng TPbank – Chi nhánh Hà Nội

Tên TK: Nguyễn Minh Đạo
Số TK : 186861718
Tại : Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà Nội

Tên TK: Nguyễn Minh Đạo
Số TK : 0451000517345
Tại : Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội